Rör

Prospektering av olja/gas, gruvdrift samt övervakning.

Säkerhetsskärmar

Detektera och varna för intrång i känsliga militära/civila anläggningar, såsom kärnkraftverk eller forskningsanläggningar.

Ubåt

Detektera svaga ljud och vibrationer som uppstår under vatten, liknande en hydrofon men känsligare.

Förstörd byggnad

Detektera skadliga vibrationer och resonanser i byggnader, fläktar med mera.

Vindpropeller

Detektera skadliga lågfrekventa vibrationer för att bland annat underlätta serviceintervaller.