RMSensorn arbetar med en ny och unik princip för att uppnå högsta möjliga känslighet. Vilket gör det möjligt att mäta extremt svaga vibrationer och vid mycket låga frekvenser. Detta innebär att man kan detektera/observera händelser som tidigare har varit svårt att logga/mäta med tex en geofon.

RMSensor One

En helt ny typ av patenterad Seismologisk Sensor

Produkten och dess egenskaper

RMSensorn omvandlar vibrationer i mark eller luft till elektriska signaler. Sensorn är en helt ny typ av produkt på marknaden som i princip har samma användningsområden och formfaktor som den historiskt sätt mest kända typen av seismiska marksensorer, Geofonen.

RMSensorn särskiljer sig från Geofonen då den arbetar med en ny och unik princip för att uppnå högsta möjliga känslighet, vilket gör det möjligt att mäta extremt svaga vibrationer med extremt låg brusnivå, även vid mycket låga frekvenser.

Skillnaden ligger i en patenterad princip som bygger på en fritt svävande magnet istället för den traditionella fjäderupphängning som används i Geofoner, vilket sätter begränsningar i dynamiken och känslighet.

RMSensorn vs Geofonen

I Geofonen är magneten fixerad och spolen är upphängd i fjädrar, vilket gör konstruktionen starkt beroende av sensorns lutning i förhållande till lodlinjen, vilket får till följd att känsligheten vid några få graders avvikelse blir starkt begränsad.

I den nyutvecklade RMSensorn är den rörliga, helt frisvävande magnetiska massan inuti en cylinder balanserad av två motriktade magnetfält omgiven av spolar. När sensorn utsätts för en excitation/påverkan från en av omgivningen genererad vibration, kommer den magnetiska massan att förflytta sig kontra spolarna och induktivt genera en spänning i dessa. Med den fritt svävande magnetiska massan minimeras friktionen och inverkan av fjäderkoefficienter, vilket resulterar i ett avsevärt bättre signal-brusförhållande och känslighet.

Vid flertal praktiska försök har det tydligt framkommit att RMSensorn ger ett flera dB högre signalsvar än Geofonen vid samma påverkan, samt ett extremt bra signal/brusförhållande S/N. RMSensorn har en konstruktion och utformning som skapar en betydligt större tolerans vid relativt stora avvikelser från lodlinjen.

Exempel på applikationsområden
 • Tidig detektering av skadliga vibrationer/resonanser i byggnader och andra typer av konstruktioner
 • Prospektering inom t ex olja/gasindustrin eller gruvindustrin med större precision
 • Övervaka/monitorering av dyrbar maskinutrustning och varna för skadliga lågfrekventa resonanser i t.ex. turbiner, vindkraftverk som på sikt kan leda till allvarliga haverier med höga kostnader och långvarigt stillestånd.
 • Detektera och varna för intrång i känsliga militära/civila anläggningar, t.ex. kärnkraftverk
 • Övervakning av gränsövergångar mellan olika länder (t.ex. fordon, personer i rörelse)
 • Undervattensapplikation – detektera svaga ljud/vibrationer som uppstår vid aktiviteter under vatten (liknande hydrofon).

Med anpassad mjukvara och lämpliga algoritmer kan signalen från RMSensorn analyseras/kalibreras och profiler skapas, så att analysens algoritm begränsas till vissa frekvenser/områden och en viss typ av signal, t.ex. fotsteg, fordon i rörelse och/eller skadliga resonanser i broar.

RMSensorn kan användas i långt fler applikationer än de exempel som listats ovan. Med en extern data-logg kan information även överföras till olika typer av molntjänster, t.ex. via MQTT protokollet.

Nyskapande värde

RMSensorn har unika egenskaper när det gäller detektering av signaler inom en mängd olika marknadssektorer. Dess egenskaper öppnar upp för nya möjligheter att detektera händelser, vilket tidigare har varit svåra att detektera. Härigenom skapas nya möjligheter att övervaka sin omgivning på ett helt annat sätt, än vad som varit möjligt tidigare.

Teknisk specifikation
 • Kapsel: Polyuretan
 • Längd: 110 mm exkl. fästelement 10 mm
 • Diameter: 42 mm
 • Jordspik längd: 75 mm (anti korrosivt material)
 • Befintlig Bandbredd: 6 Hz – 300 Hz (bandbredden kan anpassas enligt kundspecifikation)
 • Tvåtrådig kabelanslutning mot mätutrustning.
 • Utsignal: Analog, (Obs. sensorn kan generera hög utspänning vid kraftig excitation)
 • Elektronik: Enligt kundspecifikation: (kan tillverkas med inbyggt interface för signalförstärkning och digital utgång, trådlöst utförande etc.)
 • IP: Enligt kundens kravspecifikation
RMSensor One – tekniska kommentarer från uppfinnaren

Under åren har det skett en betydande vidareutveckling av RMSensor för, att optimera känsligheten maximalt. Detta har resulterat i en betydligt ökad känslighet/signalsvar vid excitation. Magneterna har fått andra dimensioner och ny ytbehandling, som sammantaget ger en extremt låg friktion, statiskt och dynamiskt. Dessutom har materialet i själva cylindern ersatts med ett material med en betydligt lägre friktionskoefficient. Dessa åtgärder har ytterligare ökat sensorns redan höga känslighet och dynamik.

RISE är Sveriges forskningsinstitut och testar/kvalité säkrar för Sveriges industri & institut.