TEKNISK SPECIFIKATION
FÖRUTSÄTTNING
  1. MCU: PIC-processor
  2. Matningsspänning: 3,7 – 12VDC
  3. Strömförbrukning: 20mA
  4. Frekvensområde standard: 2 – 3000Hz
  1. Vikt: 150 g
  2. Kapsel: plast eller aluminium
  3. Temperaturområde: -40°C- +85°C
  4. Anslutning: via kabel till interface

Gefonen och RMSensorn är fastspända på en metallram med ett inbördes avstånd på 60cm.
Signalen ovan genererades med blyertspenna med vilken en mycket svag knackning utfördes på metallramen, mitt mellan sensorerna.
Gefonen genererade under kraftigt brus en spänning på 0,012Volt (12mV).
Marksensorn genererade en lågbrusig signal på 1,34Volt (1340mV)

Fallande nålen

Har du någonsin hört uttrycket ”Man kunde ha hört en nål falla”? Poängen är att ljudet av en fallande nål är så svagt att rummet måste vara väldigt tyst för att människor ska kunna höra det.
Vi tänkte att detta skulle vara en stor utmaning för vår RMSensor. En nål som väger ungefär 0,2 gram släpptes 2 meter bort från RMSensorn, endast 5 cm ovanför golvnivå. RMSensorn stod med sonden mot golvytan (ingen fast ändpunkt mot golvet vilket skulle ha ökat känsligheten ytterligare). Oscilloskopmätningen visar hur känslig RMSensorn är.
Amplitud 40mV/div. Tidsbas 1ms/div.

Dataloggern upptog den 40mV signalen, förstärkte och analyserade frekvenskomponenterna. De genererade frekvenserna från den fallande nålen matchade larmparametrarnas inställningar i dataloggern. Ett akustiskt larm med hjälp av en piezo-buzzer genererades omedelbart vid varje studsa nålen gjorde mot trägolvet.
Testresultat: Godkänd med råge!