[ultimate_spacer height=”160″ height_on_tabs=”160″ height_on_mob=”120″]

[ultimate_spacer height=”30″ height_on_tabs=”20″ height_on_mob=”10″]
[ultimate_heading heading_type=”customizable” heading_content=”EN NY REVOLUTIONERANDE SENSOR” main_heading_default_weight=”600″ main_heading_color=”#dddddd” main_heading_line_height=”55″ main_heading_letter_spacing=”5″ default_sub_heading=”Ny teknik ökar känsligheten avsevärt” subheading_tag=”h2″ spacer=”line_only” spacer_position=”middle” line_style=”dotted” line_height=”1″ line_color=”#7f7f7f” module_animation=”transition.slideLeftIn” line_width=”550″ spacer_margin=”margin-top:10px;margin-bottom:10px;” main_heading_font_size=”40″][/ultimate_heading]
[ultimate_spacer height=”35″ height_on_tabs=”30″ height_on_mob=”25″]

RMSensorn arbetar med en ny och unik princip för att uppnå högsta möjliga känslighet. Vilket gör det möjligt att mäta extremt svaga vibrationer och vid mycket låga frekvenser. Detta innebär att man kan detektera/observera händelser som tidigare har varit svårt att logga/mäta med tex en geofon.


[ultimate_spacer height=”125″ height_on_tabs=”30″ height_on_mob=”25″]

[ultimate_spacer height=”80″ height_on_tabs=”35″ height_on_mob=”25″]
[ultimate_heading heading_type=”customizable” heading_tag=”h3″ heading_content=”Geofonen kontra den nya RMSensorn” main_heading_default_weight=”300″ spacer=”image_only” spacer_position=”bottom” spacer_img_width=”181″ spacer_margin=”margin-top:25px;” main_heading_margin=”margin-bottom:10px;”][/ultimate_heading]

I en ordinär geofon är den rörliga massan balanserad (upphäng i fjädrar), inuti en spole. Konstruktionen medför bl.a. att sensorns acceptabla lutning i förhållande till lodlinjen är liten och helt avgörande för dess funktion. I den nyutvecklade RMSensorn är den rörliga massan balanserad i två motriktade magnetfält inuti i en spole. När sensorn påverkas av en från omgivningen genererad vibration, kommer massan som är magnetisk att röra sig i magnetfältet/spolen och induktivt genera en hög spänning i spolen. Vid praktiska försök har det visat sig att RMSensorns signal/brusförhållande är på en mycket hög nivå i förhållande till geofonen. Och ger vid samma påverkan en utsignal som kan vara upp till c:a 100 gånger starkere och högre än geofonen. Konstruktionens utformning medför att marksensorn fungerar mycket bra även vid relativt stora avvikelser från lodlinjen. RMSensorn omvandlar vibrationer i marken eller luften till elektriska signaler.


[ultimate_spacer height=”50″ height_on_tabs=”45″ height_on_mob=”35″]
[ultimate_heading heading_type=”customizable” heading_tag=”h3″ heading_content=”RMSensorn omvandlar vibrationer i marken eller luften till elektriska signaler. ” main_heading_default_weight=”300″ spacer=”image_only” spacer_position=”bottom” spacer_img_width=”181″ spacer_margin=”margin-top:25px;” main_heading_margin=”margin-bottom:10px;”][/ultimate_heading]
[ultimate_spacer height=”25″ height_on_tabs=”5″ height_on_mob=”5″]

RM är en sensorprodukt som har i princip lika många användningsområden som geofonen och med liknande fysiska form, men som fungerar enligt en helt ny princip. Den är väsentligt känsligare än alla kända existerande lågfrekvenssensorer (geofoner/hydrofoner) som finns på marknaden idag.


[ultimate_spacer height=”80″ height_on_tabs=”35″ height_on_mob=”25″]
[ultimate_icon_list icon_size=”19″ icon_margin=”20″ icon_bottom_margin=”20″ module_animation=”transition.slideRightIn”]
[ultimate_icon_list_item icon=”dfd-icon-circle_check”]Med RMSensorn kan man detektera vibrationer i marken/luften och varna vid jordskalv i marken, sprickbildning i byggnader/broar, detektera fordon/personer i rörelse etc..[/ultimate_icon_list_item]
[ultimate_icon_list_item icon=”dfd-icon-circle_check”]RMSensorn kan detektera/övervaka seismiska undersökningar vid prospektering inom t ex oljeindustrin eller gruvindustrin.[/ultimate_icon_list_item]
[ultimate_icon_list_item icon=”dfd-icon-circle_check”]RMSensorn kan appliceras på dyrbar maskinutrustning och varna för skadliga vibrationer, utmattning i metalldelar, för slitna lager, propellrar och axlar i växellådor, turbiner, vindkraftverk.[/ultimate_icon_list_item]
[ultimate_icon_list_item icon=”dfd-icon-circle_check”]RMSensorn kan registrera och varna för intrång i känsliga militära/civila anläggningar, eller för övervakning av gränser mellan olika länder.[/ultimate_icon_list_item]
[ultimate_icon_list_item icon=”dfd-icon-circle_check”]RMSensorn kan konstrueras/anpassas som ett alternativ /komplettering till hydrofon så att den kan detektera/avlyssna svaga ljud/vibrationer som uppstår vid olika maskinella föremåls rörelser i/under vatten som t.ex. ubåtar.[/ultimate_icon_list_item]
[/ultimate_icon_list]
[ultimate_spacer height=”130″ height_on_tabs=”35″ height_on_mob=”20″]

[ultimate_spacer height=”50″ height_on_tabs=”45″ height_on_mob=”35″]

T.ex vid övervakning av en bro så kan man särskilja och eliminera trafikbruset från andra typer av vibrationer/resonanser i brokonstruktionen, vilka kan vara skadliga för bron. I ett trafikvarningssystem kalibrerar man RMSensorn och eliminerar det löpande trafikbruset.

Den fungerar utmärkt i vatten och den kan skilja ut olika fenomen.


[ultimate_spacer height=”20″ height_on_tabs=”20″ height_on_mob=”20″]
[ultimate_icon_list icon_size=”19″ icon_margin=”20″ icon_bottom_margin=”20″ module_animation=”transition.slideRightIn”]
[ultimate_icon_list_item icon=”dfd-icon-circle_check”]Människor / Djur[/ultimate_icon_list_item]
[ultimate_icon_list_item icon=”dfd-icon-circle_check”]Normala/onormala rörelser i metaller, normala/oönskade rörelser i marken[/ultimate_icon_list_item]
[ultimate_icon_list_item icon=”dfd-icon-circle_check”]Normala/onormala förändringar i konstruktioner[/ultimate_icon_list_item]
[/ultimate_icon_list]
[ultimate_spacer height=”20″ height_on_tabs=”20″ height_on_mob=”20″]

Sensorn förbinds i nuläget med en kabel till en analysator, i vilken signalbehandlingen sker och registreras. Analysutrustning finns tillgänglig och kan med några undantag anpassas för olika användningsområden. I vissa fall har användaren själv tillgång till nödvändig utrustning för att hantera de signaler som genereras i sensorn.

Vi befinner oss i nuläget på prototypstadiet, men har en väl fungerande demonstrationsenhet inklusive analysator/mjukvara.

Användningsområdena är minst sagt omfattande. Vi är övertygade om att RMSensorn har en mycket stor marknadspotential på global nivå.


[ultimate_spacer height=”45″ height_on_tabs=”35″ height_on_mob=”20″]